"I u Švedskoj je sve manje ljudi na ulicama i po kafićima"