"Još 28 dana od trenutka kada prestanemo da otkrivamo nove slučajeve"