Pozorište "Duško Radović" o izbacivanju deteta sa predstave