Sa terena 84: O "preuzimanju odgovornosti" i "čistom obrazu"