"Prvi i jedini put da sam zaista osetio strah kada je doktor rekao da se tumor vratio"