Rulet: Kupili stanove koje investitor nije završio, a sada ih iseljavaju zbog odluke suda