Svetske agencije o skupu "BuduŠnost Srbije" u Beogradu