Francuska zabranjuje korišćenje aditiva E 171 u ishrani