"Ako je to cena, onda nemamo potrebe za priznanjem"