Od koga i čega zavisi da li će utihnuti ratne trube? VIDEO