"Šarčević sam izašao i rekao 36% više, pa ko da veruje"