"Ne može za 6h rada plata kao za 8h"; "Tojota 13 godina tako"