StojkoviŠ o penalu: Mogao je, a i nije morao da ga svira