"Evropska unija se oglasila kao neki vrhovni savet sa Tibeta"