"Dođe ambasador SAD i kaže ne može Srbin u Srebrenici..."