Kosovska policija sprovodi pojačanu kontrolu saobraćaja