Da li glaukom može da se spreči i kako ga otkrijemo na vreme?