Redizajnirani Kadjar – atraktivniji, udobniji, dinamičniji