Da li su roditelji koji u telefonu imaju fotografije dece koja su obnažena - u opasnosti?