Bar jedan radnik u smeni svake firme treba da ume da pruži prvu pomoć