Pao zid na gradilištu u Kneza Miloša, u toku spasavanje