Koridor 10 – ko je odgovoran za traljavo odrađen posao?