Sva kanalizacija kroz dve reke stiže u jezero odakle Kruševac dobija vodu