Novim zakonom do više donora, ali i veće brige za primaoce