Novi Pazar obeležava godišnjicu neuspelog puča u Turskoj