Država kaže - "Muzika DA, droga NE", a šta kaže muzika?