1.000 doktoranada uključeno u projekte; "Ovo je tek početak"