Putevi odnose živote, "najkritičniji period tek dolazi"