GMO soja jeftinija 120 EUR, nećemo znati šta jedemo