Beli i crni magovi, tarot tumači, iscelitelji su zabranjeni, ali...