5 fanatika – kupili junice, otišli u napušteno selo