Kirjaku među najvažnijim zvanicama na inauguraciji