Knjiga ×alosti i komemoracija stradalom ambasadoru