Da li Še preambula Ustava o Kosovu biti prepreka za EU?