Konačno dogovor, evo kako će se obračunavati plate