Kako do naknade za pomoć i negu drugog lica i koliko ona iznosi?

Kako ostvariti pravo na naknadu za pomoć i negu drugog lica?

Izvor: dnevnik.rs
Podeli
Foto: Profimedia
Foto: Profimedia

Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ima osiguranik i korisnik penzije kome je zbog prirode i težine povrede ili bolesti neophodna pomoć i nega za obavljanje radnji radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba.

Po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, pravo, praktično, imaju samo nepokretni, slepi i oni koji bez tuđe pomoći ne mogu da se hrane, oblače, niti kreću po kući, kao i oni koji su na dijalizi.

Kada organ veštačenja Fonda PIO proceni da zdravstveno stanje može da se poboljša, zakazuje se kontrolni pregled. Korisniku koji se bez opravdanih razloga ne odazove na zakazani kontrolni pregled, isplata te naknade se obustavlja, piše Dnevnik.

Naknada za negu i pomoć drugog lica usklađena je od 1. januara 2021. godine 5,9 odsto i iznosi 19.158,21 dinara. Ta isplata nije uslovljena visinom drugih primanja.
Novčana naknada za pomoć i negu drugog lica određuje se u visini iznosa usklađene novčane naknade za pomoć i negu drugog lica zatečenih korisnika u Fondu zaposlenih na dan 10. aprila 2003. godine i usklađuje se na isti način kao i penzije.

Zahtev za ostvarivanje prava na pomenutu naknadu, s detaljima o potrebnoj dokumentaciji, može se naći na sajtu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osigurnje, u meniju Obrasci. Uz popunjen i potpisan zahtev potrebno je priložiti medicinsku dokumentaciju u originalu ili overenoj kopiji (overa se može uraditi i u Fondu) o postojanju potrebe za pomoći i negom drugog lica, dokaz kojim se potvrđuje identitet (lična karta na uvid ili uverenje o prebivalištu), "ček od penzije", dokaz o ostvarenom pravu kod drugog organa, a kada zahtev podnose osiguranici, uz navedeno potrebno je priložiti i dokaz o obaveznom osiguranju u originalu ili overenoj foto-kopiji, dokazi o stažu u inostranstvu i izveštaj o povredi na radu, odnosno profesionalnom oboljenju ko je pretrpeo takvu povredu ili ima profesionalno oboljenje.

Osiguranici i korisnici penzije koji imaju staž osiguranja samo u Republici Srbiji popunjavaju obrazac s naznakom "filijala", a oni sa stažom iz inostranstva obrazac s naznakom "direkcija".

Naknada se može primati na tekući račun, na račun ustanove u kojoj je korisnik smešten ili preko ovlašćenog lica. Lica koja nisu korisnici penzije ili osiguranici, zahtev za novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica podnose nadležnom Centru za socijalni rad.

Naknada za telesno oštećenje

Pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje imaju osiguranici kod kojih je, zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, došlo do gubitka ili bitnijeg oštećenja pojedinih organa ili delova tela.

Visina novčane naknade za telesno oštećenje određuje se, u zavisnosti od utvrđenog procenta telesnog oštećenja, od 30 odsto do 100 procenata (o čemu odlučuje organ veštačenja Fonda) od osnova utvrđenog propisima koji su se primenjivali do 9. aprila 2003. godine, i usklađuje se na isti način kao i penzije.

Zahtev za ostvarivanje prava na tu naknadu, s detaljima o potrebnoj dokumentaciji, može se naći na sajtu Fonda PIO, u meniju Obrasci. Uz zahtev, koji se podnosi nadležnoj filijali Fonda, dostavljaju se dokumenta kao i za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, kao i Izveštaj o povredi na radu. Osiguranici i korisnici penzije koji imaju staž osiguranja samo u Republici Srbiji popunjavaju obrazac s naznakom "filijala", a oni sa stažom iz inostranstva obrazac s naznakom "direkcija".

Naknada se može primati na tekući račun, na račun ustanove u kojoj je korisnik smešten, na devizni račun u skladu sa sporazumom o socijalnom osiguranju (ako korisnik ima prebivalište van teritorije Republike Srbije) i preko ovlašćenog lica.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.

strana 1 od 176 idi na stranu