Srce Savamale menja izgled: U planu komercijalni sadržaji i gradski centri

Beograd -- Prema Planu detaljne regulacije za blok između ulica Braće Krsmanović, Travničke i Karađorđeve u srcu Savamale, taj deo grada mogao bi da dobije novi zgled.

Izvor: eKapija
Podeli
Foto: Plan detaljne regulacije za bloк između ulica: Braće Krsmanović, Travničкe i Karađorđeve, Gradsкa Opština Savsкi venac
Foto: Plan detaljne regulacije za bloк između ulica: Braće Krsmanović, Travničкe i Karađorđeve, Gradsкa Opština Savsкi venac

Naime, na tom području u planu je izgradnja komercijalnih zona i gradskih centara nauštrb sadašnjih površina za stanovanje. Konkretna namena biće, kako je navedeno, komercijalni sadržaji sa preporučenim udelom sadržaja komercijalne kulture od 20 odsto.

Površina celokupnog bloka iznosi oko 0,63 hektara, a planirano je da komercijalne zone i gradski centri u budućnosti zauzmu 53 odsto ove površine. Predviđeno je da se oni prostiru na oko 7.000 kvadratnih metara, piše eKapija.

Prema planu, budući komercijalni prostor prodeljen je na tri celine. Prva, koju čini katastarska parcela 433 KO Savski venac površine oko 574 m2, planirana je za novu gradnju.

U drugoj celini nalaze se objekti u Ulici braće Krsmanović 3, 5, 7 i 9 koji "predstavljaju standardna ostvarenja ambijentalne vrednosti", te se planom predviđa saniranje postojećeg stanja.

I u trećoj celini, površine oko 1104,2 m2, zadržavaju se objekti u Karađorđevoj ulici br. 38, 40, 42 i 44.

Ovi objekti nastali krajem devetnaestog veka predstavljaju kulturno-istorijsku i arhitektonsku vrednost. To su jednospratni objekti bogatih akademski oblikovanih fasada. U skladu sa uslovima nadležne institucije za zaštitu spomenika mere zaštite objekata podrazumevaju zadržavanje, uz saniranje postojećeg stanja – navodi se u planskoj dokumentaciji.

Nadalje, za površine javnih službi novim planom opredeljeno je 0,16 umesto postojećih 0,07 hektara, a povećava se i površina pod zelenilom.

Planskim rešenjem predviđeno je očuvanje rekonstrukcija postojeće javne zelene površine tipa skver (Skver u Travničkoj ulici) uz povećanje na površinu od oko 960 m2 i dodatno ozelenjavanje.

Zona namenjena javnim službama, objektima i kompleksima planira se na postojećoj katastarskoj parceli 432/1 K.O. Savski venac (zemljište u državnom vlasništvu) i tu su predviđeni sadržaji namenjeni kulturi, na oko 25 odsto površine plana, odnosno oko 3.744 kvadrata.

U okviru ove zone se nalaze prizemni objekat u Karađorđevoj br. 46 (nekadašnji Mixer house) i spratni objekat u Travničkoj br. 2 koji ima arhitektonsku vrednost. Objekti se nalaze na parceli na kojoj je jedan od braće Krsmanović, 1911. godine, po navodima u štampi, imao nameru da sazida novu četvorospratnicu koja je "trebalo da izlazi na tri ulice" i definitivno uobliči trg – navedeno je u dokumentaciji.

Dodaje se da je u planu izgradnja novog dela objekta na delu parcele prema Karađorđevoj ulici i povezivanje sa postojećim objektom u Travničkoj br.2 koji se zadržava u postojećem volumenu i gabaritu, kao jedna od prostornih i vizuelnih odrednica bloka.

Za navedenu lokaciju, kako je istaknuto, obavezno je raspisivanje javnog urbanističko-arhitektonskog konkursa.

Kada je reč o stanovanju, planom je predviđeno da se samo postojeći stambeni objekat na uglu Karađorđeve 36 i Ulice braće Krsmanović 1 zadrži jer predstavlja arhitektonsko urbanističku vrednost. U planu je njegova sanacija.

U planu je i gradnja podzemnih garaža uz moguću upotrebu autoliftova. Na predmetnom prostoru planirano je 1.615 m2 za stanovanje umesto postojećih 8.615 m2, odnosno 20 stanova umesto sadašnjih 107 i 58 stanovnika umesto trenutnih 310. S druge strane, broj zaposlenih će se sa 25 povećati na 130, jer će se površine komercijalnih zona i gradskih centara sa 821 m2 povećati na pomenutih 7.000 m2, a površine javnih namena sa postojećih 1.950 na 3.744 m2.

Kao očekivani efekti planiranja između ostalog su navedeni formiranje kulturno-istorijskog distrikta grada, povećanje atraktivnosti i ambijentalnih vrednosti područja kroz uklanjanje postojećih objekata bez posebnih vrednosti, očuvanje postojećeg karaktera zone Savamala i uređenje površina javne namene prema najvišim standardima urbano-arhitektonskog i pejzažnog oblikovanja.

Plan se nalazi na javnom uvidu do 2. decembra, u zgradi Gradske uprave Grada Beograda i na portalu grada.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.

strana 1 od 181 idi na stranu