BDP u 2019. bio 5.417 milijardi dinara: Veći za 6,8 odsto nego u 2018.

Beograd -- Bruto domaći proizvod (BDP) u 2019. godini iznosio je u tekućim cenama 5.417,7 milijardi dinara.

Izvor: Tanjug
Podeli
Foto: Depositphotos, Jirsak
Foto: Depositphotos, Jirsak

U odnosu na 2018. godinu bio je nominalno veći za 6,8 procenata a realno za 4,2 posto, saopštio je danas Republički zavod za statistiku (RZS).

Posmatrano po delatnostima najznačajnije učešće u formiranju prošlogodišnjeg BDP-a imali su sektor prerađivačke industrije (13,7 procenata), sektor trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila ( 11,4%), sektor poslovanja nekretninama, (6,9%), a slede sektor poljoprivrede, šumarstva i ribarstva ( 6,0%) i sektor građevinarstva (5,7%).

Prema agregatima upotrebe BDP-a, učešće izdataka za individualnu potrošnju sektora domaćinstava iznosilo je 67,1 procenata, za individualnu potrošnju sektora države izdaci su bili 9,3%, a za kolektivnu potrošnju sektora države 7,3 procenta.

Bruto investicije u osnovna sredstva bile su 22,5 procenta, izvoza dobara i usluga 51 procenat, a uvoza dobara i usluga 61 posto.

Sektorski posmatrano po delatnostima u 2019. godini u građevinarstva ostvaren je realni rast bruto dodate vrednosti (BDV) od 33,7 procenta, slede sektor informisanja i komunikacija sa 8,3%, pa državne uprave i obaveznog socijalnog osiguranja 7,5 procenata, sektor trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila 6,2 posto i usluga smeštaja i ishrane šest procenata.

Realni pad BDV-a zabeležen je u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (1,6 procenata), i sektoru zdravstvene i socijalne zaštite - 1,4posto.

Gledano sa rashodne strane realni rast zabeležen je kod svih agregata, kod bruto investicija u osnovna sredstva je to 17,2 procenta, uvoz dobara i usluga 10,7 posto, izvoz dobara i usluga 7,7 procenta, izdaci za individualnu potrošnju sektora domaćinstava 3,5 posto, izdaci za individualnu potrošnju sektora države 2,6 posto i izdaci za kolektivnu potrošnju sektora države 1,3%.

RZS navodi da objavljuje prethodne rezultate godišnjeg obračuna BDP-a za 2019. godinu, kao i konačne podatke za 2018. godinu, u skladu sa novim programom publikovanja podataka o BDP-u.

strana 1 od 155 idi na stranu