Na šumskom zemljištu uz auto-put u Beogradu niču komercijalni sadržaji na više od 10.000 m2

Beograd -- Grad Beograd planira prenamenu dela šumskog područja uz auto-put, te formiranje komercijalnih sadržaja niske spratnosti.

Izvor: B92
Podeli
Foto: Izmene i dopune plana detaljne regulacije za područje privredne zone Auto-put u Novom Beogradu, Zemunu i Surčinu za Blok 26
Foto: Izmene i dopune plana detaljne regulacije za područje privredne zone Auto-put u Novom Beogradu, Zemunu i Surčinu za Blok 26

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove oglasio je rani javni uvid povodom Izmena i dopuna plana detaljne regulacije za područje privredne zone Auto-put u Novom Beogradu, Zemunu i Surčinu za Blok 26.

Ciljevi izrade Izmene i dopune Plana su, kako se navodi, između ostalog i prenamena dela površina javne namene – šume (šumskog zemljišta) u površine ostalih namena - zonu komercijalnih sadržaja u zoni niske spratnosti.

Predlaže se da se u okviru predmetnog područja uz auto-put definiše minimalni zaštitni pojas zelenila uz trasu državnog puta prvog A reda broj A1, u širini od 20 metara, a na preostalom delu šumskog zemljišta izvrši prenamena i formira zona komercijanih sadržaja u zoni niske spratnosti.

Izmenama i dopunama Plana predviđeno je smanjenje površina šuma sa 5,6 hektara na 1,6 hektara. Komercijalni sadržaji u zoni niske spartnosti zauzimali bi oko 10.773 metra kvadratna. Površina za privredne zone prema planu iznosila oko skoro osam hektara.

Foto:  Izmene i dopune plana detaljne regulacije za područje privredne zone Auto-put u Novom Beogradu, Zemunu i Surčinu za Blok 26
Foto: Izmene i dopune plana detaljne regulacije za područje privredne zone Auto-put u Novom Beogradu, Zemunu i Surčinu za Blok 26

Aerodrom "Beograd" i privredna zona Auto-put imaju gradski i republički značaj, i najveći su razvojni potencijal ove celine, pa je zona atraktivna za sadržaje komercijalnog i komercijalno-skladišnog karaktera, navodi se u elaboratu.

Celinu čine privredna zona Auto-put, Aerodrom "Beograd", naselje Surčin i ogromno neplanski formirano naselje Ledine. Površina obuhvaćena Planom detaljne regulacije iznosi oko 16,93 ha, ali će se konačna granica utvrditi u fazi izrade i verifikacije Nacrta plana.

Širenje ove zone duž auto-puta zahteva dodatno uređenje i opremanje komunalnom infrastrukturom, izgradnju denivelisanih pristupa auto-putu, izgradnju paralelnih saobraćajnica i poprečnih veza, uz ograničenja nastala funkcionisanjem aerodroma i radiofara.

U elaboratu se navodi da će se postojeća regulacija gradskog autoputa kroz Beograd u potpunosti zadržati.

Sa druge strane, Izmenom i dopunom planskog dokumenta se planira uvođenje upravne saobraćajnice kroz planiranu komercijalnu zonu kojom se fizički deli prostor na dve funkcionalne celine komercijalne namene.

strana 1 od 167 idi na stranu