Poreski kalendar: Za estradu rok sreda

Beograd -- Danas ističe rok za podnošenje poreske prijave, poreskog bilansa i dokumentacije, navodi Poreska uprava u Poreskom kalendaru za avgust.

Izvor: Tanjug
Podeli
Foto: Depositphotos/tab62
Foto: Depositphotos/tab62

Poreska prijava se podnosi za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica, a poreski bilans podnose obveznici poreza na dobit pravnih lica, kao i nedobitne organizacije koje primenjuju kontne okvire za budžetski sistem, za privredna društva, zadruge i preduzetnike, kao i one koje primenjuju kontni plan za banke i Narodnu banku Srbije.

U sredu, 5. avgusta, rok je za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu.

Sreda je i rok za dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec.

Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec je 10. avgust.

Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV-a za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV je 10. avgust.

Rok za plaćanje mesečnih akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec je 17. avgust.

Preduzetnik koji vodi poslovne knjige mesečnu akontaciju poreza plaća u roku od 15 dana po isteku svakog meseca na osnovu podnete poreske prijave, a onaj koji porez plaća na paušalno utvrđen prihod akontaciju poreza plaća u roku od 15 dana po isteku svakog meseca na osnovu rešenja Poreske uprave.

Istog dana je i rok za plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec.

To je i rok za plaćanje doprinosa za samostalne umetnike i poljoprivrednike za treći kvartal.

Rok za podnošenje poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva je 18. avgust, kao i za podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec.

Tog dana je i rok za plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec, kao i plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca.

Istoga dana rok je za podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec, i plaćanje akcize.

Sam kraj avgusta rok je za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za jul ove godine, a do 31. avgusta je rok i za plaćanje obračunate akcize za period od 1. do 15. dana u mesecu, navodi se u Poreskom kalendaru Poreske uprave.

strana 1 od 170 idi na stranu