Planirano povezivanje prugom: Na javnom uvidu izmene PDR-a privredne zone blizu Aerodroma

Beograd -- Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Beograda je oglasio rani javni uvid izrade izmena Plana detaljne regulacije (PDR) privredne zone (PZ) Auto-put.

Izvor: eKapija
Podeli
Foto: Epa/KOCA SULEJMANOVIC
Foto: Epa/KOCA SULEJMANOVIC

Rani javni uvid izmena plana Plana detaljne regulacije (PDR) privredne zone (PZ) Auto-put u Novom Beogradu, Zemunu i Surčinu, za blokove 32 i 33, čiji je obuhvat oko 29,89 hektara, obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta od 25. maja do 8. juna.

Kako se navodi, inicijativu za izmenu plana pokrenulo je beogradsko preduzeće Posh Properties, u cilju usklađivanja namena budućih kapaciteta i sadržaja planskog područja, kao i stvaranja mogućnosti i obezbeđivanja kapaciteta tehničke infrastrukture za planiranu izgradnju i utvrđivanja nove zone zaštite Aerodroma Nikola Tesla, prenosi Ekapija.

"Cilj izrade izmene plana je izmena planiranog rešenja definisanog važećim planom i redefinisanje zaštitnih koridora planirane železnice kao i zaštitne zone poletno – sletne staze aerodroma i VHF/UHF radio-navigacionih uređaja i površine za ograničenje visine prepreka na području aerodroma ili izvan područja aerodroma ali u blizini radio-uređaja koji se koriste za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi", navodi se u dokumentaciji.

Inače, PZ Auto-put ima gradski i republički značaj i uz Aerodrom Nikola Tesla, najveći je razvojni potencijal ove celine, navodi se.

Prilaz aerodromu

Prilaz aerodromu planiran je sa nove petlje, kao i mogućnost povezivanja aerodroma sa železničkom prugom i to sa magistralne železničke pruge iz tehničko-putničke stanice Zemun i sa obilazne pruge iz železničke stanice Surčin. Deo planskog područja, inače, nalazi se u zaštitnoj zoni aerodroma i radiofara.

Takođe, u cilju daljeg razvoja železničkog saobraćaja planirana je realizacija dvokolosečne pruge koja treba da poveže aerodrom sa javnim železničkim prugama u okviru čvora Beograd, tj. preko postojeće TPS Zemun.

Za realizaciju ove deonice železničke pruge planiran je koridor širine 50 metara. Deo ove trase planiran je kao tunelska deonica.

Inače, PDR-om PZ Auto-put, kroz prostor bloka 33 trasa železničke pruge na potezu TPS Zemun – Aerodrom Nikola Tesla - planirana je podzemno. Međutim, PDR-om za kompleks aerodroma trasa ove pruge se vodi prostorom severno od auto-puta Beograd – Šid.

"Kako je PDR za kompleks aerodroma u postupku izrade i rešenja vođenja železničke pruge, u pomenutom kao i u predmetnom Planu, biće u potpunosti usaglašena, a sve uslovljenosti u vezi sa odvijanjem vazdušnog saobraćaja, kao i ograničenja u pogledu izgradnje, na prostoru predmetnih blokova, biće definisani kroz saradnju sa nadležnim Direktoratom za civilno vazduhoplovstvo", navodi se u dokumentacji.

Razvoj javnog gradskog prevoza putnika ovog prostora planiraće se u skladu sa razvojnim planovima Sekretarijata za javni prevoz, a dominantnu ulogu u opsluzi imaće i dalje autobuski podsistem javnog prevoza.

strana 1 od 175 idi na stranu