"Makroekonomski rezultati Srbije veoma dobri"

Beograd -- Ekonomski program Srbije i dalje donosi dobre makroekonomske rezultate, saopštio je tim MMF-a koji završava posetu Srbiji.

Izvor: Tanjug
Podeli
Foto: Depositphotos/shirotie
Foto: Depositphotos/shirotie

Kako je navedeno, tim MMF-a se založio za unapređenje fiskalnih pravila i upravljanja državnim preduzećima, kao i privatizaciju Komercijalne banke i HIP-Petrohemije. Pozdravio je napore vlasti Srbije u pravcu okončanja privatizacije Komercijalne banke i naglasio važnost privatizacije HIP Petrohemije.

Tim, koji predvodi Jan Kes Martejn, posetio je Beograd u periodu od 24. do 28. februara 2020. godine radi ocene rezultata postignutih u 2019. godini i napretka u ispunjavanju obaveza u skladu sa Instrumentom za koordinaciju politika (PCI), kao i razgovora o prioritetima u pogledu politike za 2020. godinu.

Tim MMF-a ocenio je napredak ostvaren u realizaciji instrumenta PCI.

Poseta u cilju četvrte revizije instrumenta PCI planirana je za drugu polovinu maja.

"Makroekonomski rezultati Srbije bili veoma dobri i tokom 2019. godine, uz procenjeni rast na nivou od 4,2 procenta, podržan visokim direktnim stranim investicijama i intenziviranim aktivnostima u građevinarstvu. Nezaposlenost je opala na rekordno nizak nivo, uz stabilan rast zarada. Inflacija, koja je iznosila dva procenta u januaru i dalje se kreće u donjoj polovini ciljanog koridora", naveo je Martejn u saopštenju.

Otpornost finansijskog sistema nastavlja da se poboljšava i udeo nenaplativih kredita je opao na 4,1 odsto u decembru 2019. godine, rekao je Martejn.

Fiskalni rezultati su i dalje dobri, a opšti nivo države je zabeležio fiskalni deficit od 0,2 procenta BDP-a u 2019. godini, što je u skladu sa ciljevima po instrumentu PCI, dok je javni dug opao na oko 52 procenta BDP-a.

Makroekonomska perspektiva za 2020. je pozitivna, sa projekcijom rasta od četiri procenta i očekivanjima da će se inflacija zadržati u donjoj polovini ciljanog koridora.

Međutim, rizici su povišeni, naročito spoljni, dok preostaje i veoma važan program strukturnih reformi. U tom kontekstu, tim MMF-a je istakao potrebu da se u potpunosti sprovedu reforme predviđene u okviru instrumenta PCI kako bi se obezbedila održivost makroekonomskih postignuća i podstakao potencijal rasta Srbije.

Tim MMF-a je ocenio i pripreme koje bi trebalo da obezbede primenu novog sistema zarada u javnom sektoru i prelazak na novi, sistematičniji okvir zapošljavanja u javnom sektoru u 2021. godini. Tim je podržao nedavne napore u pravcu adekvatnog praćenja fiskalnih rizika i razgovarao o opcijama za unapređenje fiskalnih pravila.

Takođe je istakao važnost unapređenja upravljanja državnim preduzećima u cilju povećanja efikasnosti i kvaliteta javnih usluga.

Tim MMF-a je zahvalio vlastima Srbije na gostoprimstvu i tesnoj saradnji.

"Stavovi izneseni u ovom saopštenju predstavljaju stavove tima MMF-a i ne moraju da predstavljaju stavove Izvršnog odbora MMF-a. Nakon ove posete neće uslediti diskusija na Odboru", navedeno je u saopštenju.

strana 1 od 152 idi na stranu