Vlada Srbije za IT edukaciju žena obezbedila 47,5 miliona dinara

Beograd -- Vlada Srbije usvojila je Program za osnaživanje žena u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija za period 2019-2020. godine.

Izvor: Tanjug
Podeli
Foto: Tanjug/Kancelarija za saradnju s medijima Vlade Srbije/ Slobodan Miljevic
Foto: Tanjug/Kancelarija za saradnju s medijima Vlade Srbije/ Slobodan Miljevic

Vlada je obezbedila 25.500.000 dinara za 2019. godinu i 22.000.000 dinara za 2020. godinu za obuku, edukaciju i prekvalifikaciju žena u ovoj oblasti imajući u vidu procenu da u IT sektoru ima prostora za 50.000 do 100.000 novih radnih mesta do 2020. godine, saopštila je vladina Kancelarija za saradnju sa medijima.

Usvojenim programom stvaraju se uslovi za ravnopravno učešće žena u IT sektoru i za smanjenje rodnog jaza u digitalnom sektoru, kao i ravnomernija regionalna zastupljenost žena u ovoj oblasti.

Ovim programom biće obuhvaćene učenice, studentkinje, zaposlene žene koje su zainteresovane za prekvalifikacju i pripadnice starije generacije koje će biti podstaknute na korišćenje IT tehnologije.

Za poboljšanje poljoprivrednog zemljišta 520 miliona dinara

Vlada Srbije usvojila je i Uredbu o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uredjenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede će sredstva od 520.000.000 dinara koristiti za uspešnije sprovodjenje zemljišne politike: za izvođenje komasacije, poboljšanje kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta, nabavku nove opreme za navodnjavanje i bušenje ili iskopavanje bunara u te svrhe, kao i studijsko-istraživačke radove, programe i projekte, saopštila je vladina Kancelarija za saradnju sa medijima.

Korisnici sredstava za pomenute aktivnosti mogu biti jedinice lokalne samouprave, fizička lica, privredna društva, preduzetnici, zemljoradničke zadruge, naučno- istraživačke organizacije, kao i ustanove osnovane od strane Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave.

Vlada je donela odluku i da specijalni rezervat prirode "Rtanj" bude stavljen pod zaštitu države kao poseban biodiverzitet Istočne Srbije.

strana 1 od 258 idi na stranu