Usvojen set finansijskih zakona, Ministarstvo dobija novu upravu

Beograd -- Skupština Srbije usvojila je set poreskih zakona.

Izvor: Tanjug
Podeli
Foto: Tanjug/Filip Krainčanić
Foto: Tanjug/Filip Krainčanić

Među njima su izmene i dopune Zakona o porezu na imovinu koje donose ujednačaniju primenu poreskih propisa, jačanje pravne sigurnosti, adekvatnije oporezivanje imovine shodno ekonomskoj moći, težnju da se poreskim merama destimuliše gradnja bez propisane dozvole, kao i nepoštovanje rokova za izgradnju.

Ministar finansija Siniša Mali objasnio je ranije da će izmene i dopune Zakona o porezu na imovinu uticati i na povećanje ekonomičnosti postupka podnošenja poreskih prijava.

Mali je naveo da se izmenama i dopunama Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata kod pojednih korisnika javnih sredstava osnovica umanjuje za pet odsto od 1. januara 2019.godine.

Kada je reč o Predlogu zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, Mali je objasnio da se njime obezbeđuje zakonski osnov za povezivanje sa drugim registrima i evidencijama u Srbiji.

"Na taj način se omogućava brže i efikasnije ostvarivanje prava kao i razmena podataka državnih organa, odnosno e-uprave. Refomski zakon od čije će primene korist imati građani, jer će administracija biti brža i efikasnija", rekao je Mali.

Predlog carinskog zakona je važan zbog otvaranja Poglavlja 29 (carinska unija) u pregovorima sa Evropskom unijom, rekao je Mali i naveo da je ključna izmena to što će se, kako kaže, komunikacija između carine i privatnog sektora ubuduće obavljati elektronski.

I deklaracije će se takođe podnositi elektronski, rekao je Mali, navodeći da je plan da to bude završeno do 2020. godine.

S druge strane, Predlog zakona o carinskoj službi će regulisati delokrug rada i organizaciju Uprave carina, kao i ovlašćenja carinskih službenika.

Mali je govorio i o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini koji omoguća da se društva kapitala osnovana po zakonu o inovacionoj delatnosti, a čiji je jedan od osnivača Srbija, AP Vojvodina ili lokalne samouprave mogu koristiti i upravljati nepokretnostima u javnoj svojini, kao i da te nepokretnosti mogu dati u zakup startap društvima osnovanih po zakonu o inovacionoj delatnosti.

Kako je rekao, na taj način se daje infrastrukturna podrška inovacionim delatnostima.

Izmene zakona o republičkim administrativnim taksama za cilj imaju usaglašavanje sa zakonom o deviznom poslovanju, rekao je Mali.

Ministar finansija je govoreći o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji najavio osnivanje Uprave za igre na sreću kao organa u sastavu tog ministarstva.

Izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju redefinisani su rokovi za utvrđivanje ukupne osnovice koja se može znati tek pošto se donese veći broj rešenja o pravu na obeštećenje u postupku restitucije.

Cilj izmena Zakona o duvanu je suzbianje nelegalne proizvodnje I prometa duvana i duvanskih proizvoda, rekao je Mali i dodao da je neophodno što pre uspostaviti efikasniju kontrolu na tržištu duvana i duvanskih proizvoda.

Izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica pruža se podrška razvoju privrede, rekao je Mali.

strana 1 od 279 idi na stranu