Đorđević: Za brigu o porodici 58 miljardi dinara

Beograd -- Srbija je ove godine iz budžeta izdvojila 58 milijardi dinara za brigu o porodici, jer je porast nataliteta osnovni cilj Vlade Srbije.

Izvor: Tanjug
Podeli
Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock

To je izjavio ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran đorđević na subregionalnoj konferenciji "Promocija napretka u implementaciji Agende 2020".

"Želimo da položaj majki i podsticaj rađanja dece bude na još većem nivou. Moramo svi zajedno da istrajemo na putu ka pobošanju demografske slike", rekao je ministar.

Ministar je podsetio da je jedan od bitnijih segmenata na kojem Ministarstvo radi izmena i dopuna Zakona o radu, koja je planirana za 2020. godinu čime će se unaprediti poslovanje u Srbiji.

"Fokusirani smo ka nezaposlenima, teže zapošljivim, marginalizovanim grupama, osobama sa invaliditetom, migrantima, ljudima, kojima je neophodna socijalna podrška, a s druge strane nadležno je i za poslove zapošljavanja i preduzetništva, kretanja na tržištu rada, sistema penzionog i invalidskog osiguranja, porodično pravne zaštite, ravnopravnosti polova, sindikalnog organizovanja, planiranja porodice i zaštitu porodice i dece", naveo je Đorđević.

Dodao je da se nadležni u stalnim razgovorima sa poslodavcima, sindikatima i stranim investitorima trude da omoguće bolje uslove za rad, kako radnicima, tako i poslodavcima.

"Do kraja godine u planu nam je i donošenje Zakona o socijalnom preduzetništvu, kao i Zakona o radu na lizing", rekao je Đorđević.

Ministar je na skupu ocenio i da je napredak Srbije na evropskom putu moguć samo ukoliko svi zajednički radimo na ostvarenju konačnog cilja, a to je dostojanstvena, efikasna, uspešna i zadovoljna Srbija.,

Đorjdević je ocenio da je svaki od 17 ciljeva Agende neposredno ili barem u znatnoj meri povezan sa delokrugom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitnja.

"Jasno je da Ciljevi obuhvataju široku i dinamičnu agendu, koja je po svojoj prirodi univerzalno primenljiva što je, kada je reč o Republici Srbiji, naročito vidljivo u aktivnostima tog ministarstva, rekao je on

On jepodsetio da u tom procesu, niko ne sme da ostane zaboravljen ili, izostavjlen.

U cilju daljeg razvoja sistema socijalne zaštite radi se na donošenju nove Strategije razvoja sistema socijalne zaštite od 2019. do 2025. godine a u planu je i Strategija deinstitucionalizacije i razvoja usluga socijalne zaštite u zajednici.

Ove strategije bi izmđu ostalog, kako je dodao, obuhvatile suzbijanje posledica siromaštva, najbolji interes dece i porodice, podrška odraslim i starijim, posebno osobama sa invaliditetom.

Ministar je podsetio da je urađen i Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti kojim su propisane odredbe za osnivanje Centra za decu, mlade i porodicu odnosno za implementaciju jedne od intenzivnih podrški porodici, kao što je usluga porodičnog saradnika.

"Plan je da se redefinišu savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge, koje se pružaju kao vid pomoći pojedincima i porodicama, koje su u krizi, rekao je on.

Ministar je naveo na kraju da dobar deo tih mera predstavlja obavezu i pripremu iz Pregovaračkog poglavlja 19, ali i 23, odnosno iz Akcionog plana za primenu Poglavlja 23.

"Sva ta procedura, kao što je rečeno, harmonizovana je sa postupcima vezanim za Ciljeve održivog razvoja iz Agende 2030", rekao je on.

Na konferenciji je ocenjeno da realizacija ciljeva održivog razvoja i evrointegracije idu ruku pod ruku.

Srbija

strana 1 od 248 idi na stranu