Građani besni na polise osiguranja, žalbe se množe

Beograd -- Podaci o poslovanju osiguravajućih kompanija iz godine u godinu su sve bolji. Ali s rastom premija i broja osiguranika, raste i broj žalbi na njihov rad.

Izvor: Dnevnik
Podeli
Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock

Tokom prva tri meseca ove godine na rad društava za osiguranje građani su podneli 288 pritužbi. To je mnogo više nego prethodnih godina. Recimo u 2016. godini bilo je 263 prigovora, a lane 248.

Da je žalbi više, primećuju i u potrošačkim organizacijama. Klijenti osiguravajućih kompanija žale se da one izbegavaju da ispune obaveze kada nastupi osigurani slučaj.

Najviše pritužbi stiglo je u NBS zbog polisa vezanih za posledice nesrećnog slučaja – 29,2 procenta. Drugi na listi žalbi su slučajevi vezani za osiguranje od auto-odgovornosti – 28,1 odsto.

Osim toga, građani su se žalili i na dobrovoljno zdravstveno osiguranje, putno osiguranje, osiguranje od odgovornosti kao i osiguranje imovine. Problem je materijalna šteta utvrđena na vozilima ili pokućstvu kod imovinskih osiguranja. Kod zadravstvenih polisa osiguranja u pitanju su primedbe na vrste bolesti, stepen telesnog oštećenja ili uzrok smrti, piše Dnevnik.

U NBS-u smatraju da je primena novog Zakona o osiguranju od juna 2015. kao i Odluke o načinu zaštite prava i interesa korisnika osiguranja doprinelo tome da osiguranici budu bolje zaštićeni. Osigravajuće kuće su obavezane da internim aktom bliže odrede postupak podnošenja prigovora i način odlučivanja o tome.

Kod nesporazuma, osiguravajuće kuće su dužne da korisniku usluge ukažu na pravo da podnese prigovor NBS-u ako nije zadovoljan odgovorom. U NBS-u smatraju da je na taj način obezbeđena bolja informisanost korisnika osiguranja, kao i njihova zaštita te zakonitost rada društva za osiguranje. Istovremeno, korisnici su bolje upućeni u svoja prava i mogućnosti i kako da ih ostvare u postupku koji vodi NBS.

Srbija

strana 1 od 254 idi na stranu