Proizvođači kafe traže akcizne markice

Beograd -- Pro­iz­vo­đa­či ka­fe u Sr­bi­ji tra­že da im dr­ža­va do­zvo­li is­ti­ca­nje ak­ci­zne mar­ki­ce na pro­iz­vo­di­ma.

Izvor: Politika
Podeli
(Foto: Thinkstock.com)
(Foto: Thinkstock.com)

To bi mo­glo da bu­de re­še­nje za po­če­tak su­zbi­ja­nja šver­ca i bor­be sa ne­lo­jal­nom kon­ku­ren­ci­jom.

Procene su da je oko 20% tržišta kafe u sivoj zoni, da su gubici proizvođača, ali i države zbog toga ogromni. Zbog nelegalne trgovine budžet je, prema nekim procenama, godišnje oštećen više miliona evra. I pored evidentnog gubitka u Ministarstvu finansija ovakvu meru za sada ne razmatraju, ali su za Politiku

rekli da se "takva mogućnost u nekom narednom periodu ne isključuje”.

"Ako već plaćamo porez na ime akciza ne vidimo razlog da i ne ističemo akciznu markicu na naš proizvod, kao što to čine drugi proizvođači akcizne robe", kaže Andrej Bele, generalni direktor "Grand” kafe.

strana 1 od 297 idi na stranu