Oduzeta dozvola Univerzal banci

Beograd -- Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da oduzme dozvolu rad Univerzal banci i imenovao Agenciju za osiguranje depozita za administratora.

Izvor: Tanjug
Podeli

Utvrđeno je da se u prethodnom periodu finansijsko stanje te banke znatno pogoršalo, te da je banka dospela u stanje kritične potkapitalizovanosti i da je ugrožena likvidnost i kontinuitet poslovanja.

Imajući u vidu da su se stekli uslovi za oduzimanje dozvole za rad, u skladu sa Zakonom o bankama, NBS je u cilju zaštite interesa deponenata i očuvanja stabilnosti finansijskog sistema donela navedenu odluku.

Izvršni odbor je konstatovao da su oduzimanju dozvole prethodile aktivnosti koje su u dužem periodu bile usmerene na to da banka uskladi svoje poslovanje sa odredbama Zakona o bankama u delu koji se odnosi na kapital i pokazatelje poslovanja.

Agencija za osiguranje depozita će tokom sledeće nedelje preduzeti sve aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju isplate osiguranih depozita u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita.

Direktor: Pregovaramo sa partnerima

Predsednik Izvršnog odbora Univerzal banke kojoj je oduzeta dozvola za rad, Dragan Tomić, izjavio je Tanjugu da je ta odluka Narodne banke Srbije preuranjena i da su u toku bili razgovori sa tri potencijalna partnera za dokapitalizaciju banke.

"Očekivali smo da se u toku sledeće nedelje okončaju razgovori, bar sa jednim od tih potencijalnih partnera, jer jeftinije je da kupiš banku nego da praviš novu, imali smo tu i domaće partnere, i Arape, i dijasporu", rekao je Tomić.

On nije želeo da precizira o kojim partnerima se radi, ali je naveo da je "priča bila zaista ozbiljna". Tomić je ocenio i da odluka o oduzimanju dozvole Univerzal banci ne doprinosi finansijskoj stabilnosti zemlje u ovom trenutku i tvrdi da likvidnost banke nije ugrožena.

"Jedino ono što se dešavalo, to su nenaplativi krediti u srpskoj privredi", naveo je i dodao da je taj problem trebalo rešavati izmenom određenih propisa a ne zatvaranjem banaka.

Tomić je kazao da će banka postupiti u skladu sa odlukama Narodne banke Srbije i da depoziti u banci nisu ugroženi.

O isplati deponenata do 4. februara

Agencija za osiguranje depozita saopštila je da će obaveštenje o uslovima, mestima i rokovima isplate osiguranih iznosa depozita u Univerzal banci, kojoj je oduzeta dozvola za rad, biti objavljeno najkasnije u utorak, 4. februara u sredstvima javnog informisanja i na sajtu agencije.

Osiguranim depozitima smatraju se depoziti fizičkih lica, preduzetnika, kao i mikro, malih i srednjih pravnih lica. Osigurani iznos depozita je 50.000 evra po deponentu, utvrđen nakon prebijanja potraživanja banke u stečaju prema deponentu, navedeno je u saopštenju.

Za dinarske depozite, isplata osiguranog iznosa se vrši u dinarima, a za devizne u evrima, po srednjem kursu evra prema određenoj valuti koji važi na dan pokretanja stečajnog postupka nad bankom.

strana 1 od 431 idi na stranu