Umesto popravke, dobijaćemo novo

Beograd -- Trgovac ubuduće neće moći da ponudi popravku kupcu koji mu u roku od šest meseci vrati neku robu kao neispravnu, kao što je to najčešće do sada bila praksa.

Izvor: Danas
Podeli

To je jedna od novina predviđena nacrtom zakona o zaštiti potrošača koji je trenutno na javnoj raspravi.

Potrošači bi, osim ovoga, imali još neke konkretne koristi, poput zabrane diskriminacije, kao i pružanja mogućnosti potrošaču da prisustvuje proveri utvrđivanja nesaobraznosti robe, ali i obavezivanja trgovca da vodi knjigu reklamacija.

Osim toga, rok za rešavanje reklamacije trebalo bi da bude skraćen sa 15 na osam dana.

Predsednik Nacionalne asocijacije za zaštitu potrošača Goran Papović kaže za "Danas" da je nacrt novog zakona dobar u onom delu koji se tiče zaštite potrošača u smislu prigovora, reklamacija, rešavanja sporova, ali da je deo o jačanju institucionalnog okvira nedovoljno jasan, odnosno nedefinisan.

„U zakonu ne sme da bude ništa što se podrazumeva, sve mora da bude jasno definisano i zakon mora da bude primenjiv. To je naš osnovni zahtev“, napominje Papović.

Upravo ovo o čemu Papović govori nalazi se u onom delu nacrta u kom su, između ostalog, definisani ciljevi poput jačanja državnog institucionalnog okvira politike zaštite potrošača, uspostavljanja delotvornijeg mehanizma za sprovođenje Zakona, osnaživanja udruženja potrošača, usklađivanja domaćih propisa sa potrošačkim pravom EU.

Papović smatra da je upravo to nedovoljno konkretno formulisanje, na primer, uloge potrošačkih udruženja, nešto što bi novim zakonom trebalo bolje regulisati.

„Regulisano je šta treba, ali ne i kako to postići, na koji način“, ističe Papović, napominjući da bi rasprava zato trebalo da traje duže nego što je predviđeno, dok se ne reši sve što je sporno.

Jedna od „nedovoljno jasnih“ novina jeste i osnivanje Centra za rešavanje potrošačkih sporova, koji ima za cilj upravo „jačanje institucionalnog okvira“.

Nadležnosti Centra odnosile bi se na praćenje tržišta, prijem, evidentiranje i rešavanje prigovora potrošača kao i na upravljanje Nacionalnim registrom potrošačkih prigovora, rešavanje potrošačkih sporova vansudskim putem, pokretanje postupaka za zaštitu kolektivnih interesa.

Ubuduće, između ostalog, trgovac će biti u obavezi da isporuči robu i preda dokumenta koja se na nju odnose u maksimalnom roku od 30 dana ukoliko nije drugačije dogovoreno, uvodi se obaveza predaje garantnog lista potrošaču u pisanom obliku, a novim zakonom bi trebalo da bude proširen i obim kaznenih odredaba.

Vesti

strana 1 od 364 idi na stranu