Dinkićev rebalans uvećava deficit

Beograd -- Fiskalni savet kaže da je prvi korak fiskalne konsolidacije napravljen u pogrešnom smeru i da reblas budžeta za 2012. uvećava deficit, umesto da ga smanjuje.

Izvor: Beta, Tanjug
Podeli

"Prvi odgovor Vlade na alarmantno stanje u javnim finansijama, odnosno rebalans budžeta je neodgovarajući, mada su strukturne mere koje se odnose na poresku politiku i umanjenje rasta penzija i zarada u osnovi dobre", rekao je na konferenciji za novinare predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović.

On je rekao da predviđeni rebalans bužeta za 2012. nije adekvatan odgovor na izazov u javnim finansijama zato što donosi dodatno povećanje deficita, uemsto njegovog smanjenja.

To je posledica velikog povećanja rashoda kao što su 13. penzija, subvencije i drugo, koji prevazilaze uštede koje će se ostvariti smanjenjem penzija i zarada i povećanjem poreza.

"Stanje u javnim finansijama je alarmantno iz zahteva odlučne mere fiskalne politike, i prve mesece 2012. godine obeležili su gotovo nekontrolisan rast fiskalnog deficita javnog duga pa je mogućenost izbijanja dužničke krize postala vrlo verovatna", rekao je Petrović.

Prema njegovim rečima, rebalansom je predvidjeno povećanje prihoda od preko 20 milijardi dinara, ali istovremeno predvidjeno je dodatno povećanje rashoda za preko 25 milijardi dinara.

Fiskalni savet procenjuje da bi konsolidovani deficit države bez novih mera vlade do kraja godine mogao da iznosi oko 216 milijardi dinara ili 6,5 odsto BDP.

Deficit republičkog budžeta u 2012. godini bi bez novih mera vlade iznosio 197 milijardi dinara.

Trenutni nivo javnog duga Srbije je 56,5 odsto BDP, a do kraja godine on će dostići, a možda čak i prestići nivo od 60 odsto BDP, kazao je Petrović.

Za finansiranje deficita i otplaćivanje glavnice javnog duga do kraja godine potrebno je obezbediti oko 1,7 milijardi evra, a u 2013. dodatnih četiri do pet milijardi evra, što će kako ocenjuje Fiskalni savet predstavljati ozbiljan izazov.

MMF bi dao negativnu ocenu

Petrović je izjavio da bi Međunarodni monetarni fond negativno ocenio Predlog rebalansa budžeta Srbije, ali da bi pozdravio neke mere kao što su poreska reforma i kontrola plata i penzija.
Petrović je na konferenciji za novinare rekao da su se članovi Fiskalnog saveta sastali sa predstavnicima MMF koji su predočili da im je presudan srednjeročni kredibilan plan fiskalne konsolidacije.
Kako je objasnio, fiskalna konsolidacija treba da počiva na tri stuba, a to su poreska reforma, ograničenje rasta plata i penzija u javnom sektoru i sveobuhvatna reforma javnih rashoda, kao što su preduzeća u restrukturiranju, subvencije, višak zaposlenih, penzijski sistem...
"Postavljena su prva dva stuba, ali za fiskalnu konsolidaciju potrebana su sva tri", naglasio je Petrović.
Prema njegovim rečima, Predlog rebelansa budžeta nije pomogao monetarnoj politici i nije omogućio njenu relaksaciju.
Ne bi trebalo da "popusti" monetarna politika, ukazao je Petrović.

Jovanović: Vlada mora da povuče rebalans budžeta

Predsednik Liberalno demokratske partije (LDP) Čedomir Jovanović ocenio je da Vlada Srbije, posle negativne ocene Fiskalnog saveta, mora da povuče predlog rebalansa budžeta.

"Izrazito negativna ocena Fiskalnog saveta i zaključak da je predlog rebalansa suprotan potrebama Srbije obavezuju Vladu da odmah povuče taj predlog, kao što je već tražila LDP", navodi se u Jovanovićevoj izjavi prosledjenoj medijima.

Lider LDP-a podseća da je Fiskalni savet potvrdio da nema nikakve fiskalne konsolidacije jer se deficit povećava umesto da se smanjuje,
uprkos povećanju poreza i još većem opterećenju privrede i građana.

"Procena Fiskalnog saveta je da će, uz ovakav rebalans, zemlja biti dovedena do deficita od gotovo 2 milijarde evra samo u ovoj godini, uz
još gore prognoze za sledeću godinu"
, naveo je Jovanović.

On je istkao da se budžet ne sme na silu nametati uprkos stavu Fiskalnog saveta, jer će račun za to, kao i do sada, platiti gradjani i privreda, a ne partije koje su naumile da zemlju do kraja godine zaduže do nepodnošljive granice.

Jovanović je ocenio da podizanje stope PDV i akcize i zadovoljava isključivo koalicione interese i ucene.

"Ukoliko u vladajućoj koaliciji ne žele da prihvate argumentaciju LDP, kao opozicione stranke, onda su bar dužni da poštuju obavezujuće mišljenje nezavisne državne institucije koja se stara o fiskalnoj stabilnosti i održivosti ekonomske politike", naveo je Jovanović.

Lider LDP-a je ocenio da ako Vlada bude ignorisala stav Fiskalnog saveta, time dokazuje da ne poštuje zakon i da vodi ekonomsku politiku koja će do kraja razoriti i minimum stabilnosti budžetskog sistema, privrede i standarda gradjana.

"Time postojeća vladajuća koalicija samo nastavlja katastrofalnu politiku prethodne Vlade koja je, ignorišući krajem prošle godine kritike Fiskalnog saveta, LDP i javnosti, gurnula zemlju u nova zaduživanja, nekontrolisani deficit i recesiju, terajući istovremeno MMF iz Srbije kako bi nesmetano mogli da vode demagošku izbornu kampanju", naveo je Jovanović.

Vesti

strana 1 od 9226 idi na stranu